شما اینجا هستید

اقتصادی » مزیت‌های افزایش سهم سی.ان.جی در سبد سوخت

به گزارش «وطن روز» به نقل از ایرنا، «ابوعلی گلزاری» در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از زمانی که بحث کارت سوخت بنزین خودروها جدی‌تر و فاز عملیاتی آن آغاز شد، استقبال از خودروهای دوگانه‌سوز(سی.ان.جی – بنزین) نیز در کشور افزایش یافت، افزود: به این ترتیب با کاهش سهمیه‌های بنزین و توجه به صرفه اقتصادی در مصرف سی.ان.جی رانندگان برای دوگانه‌سوز کردن خودروهای خود اقدام کردند، به گونه‌ای که با ادامه این روند مالکان بیشتری خودروهای دوگانه‌سوز را بر خودروهای بنزینی ترجیح دادند و این امر شتاب بیشتری گرفت.

وی بیان‌داشت: مساله پیچیده آلودگی هوای کلان‌شهرها که بر اثر عوامل مختلفی در چند دهه اخیر به شکل کنونی درآمده، نیازمند شناخت دقیق از عواملی است که موجب انتشار آن شده است، در این میان هرچند سیاست‌گذاری دولت برای ترغیب مالکان خودروهای بنزین‌سوز به دوگانه‌سوز خود می‌تواند مسیری برای کاهش آلودگی باشد اما مصوبه جدید شورای اقتصاد که محدود به دوگانه‌سوز کردن خودروهای حمل‌ونقل عمومی است به‌طور حتم نمی‌تواند منجر به رفع آلودگی از کلان‌شهرهای کشور شود.

این استاد دانشگاه تصریح‌کرد: درصورتی‌که گازسوز کردن خودروها از سطح خودروهای حمل‌ونقل عمومی به خودروهای سواری توسعه یابد، امید می‌رود که بتوان سطح آلودگی در شهرها را با کاهش خودروهای بنزینی (به عنوان یکی از منشاء های آلودگی کلان شهرها) کاهش داد.

وی ادامه‌داد: مطالعات و اﻧﺪازهﮔﻴﺮیﻫﺎی انجام‌شده روی ﻏﻠﻈﺖ آلاینده‌ها در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ در بسیاری از ﻣﻮارد ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻔﺲ می‌کنیم از نظر ﻣﻨﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و ذرات معلق به‌ مراتب ازﺣﺪ ﻣﺠﺎز آلوده‌تر اﺳﺖ، امروزه دولت‌ها و صاحبان صنایع به دنبال آن دسته از حامل‌های انرژی هستند که آلاینده‌های کمتری تولید می‌کنند، به همین دلیل جهان به گاز طبیعی روی آورده است.

گلزاری خاطرنشان کرد: در اﻳﺮان نیز، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و کارشناسان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻟﺎی محیط‌ زیست به‌ویژه در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺼﺮف و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺎی ﺧﻮدرو و در نهایت ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻟﺎی ﺳﻮﺧﺖ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻮﺧﺘﻲ ارزان و ﭘﺎک ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮد در ﻛﻨﺎر ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در مجموع سی.ان.جی موردتوجه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

وی خاطرنشان‌کرد: هم‌اکنون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮدروﻫﺎی دوگانه‌سوز در ﻛﺸﻮر ﺑﺮای ﻧﺎوﮔﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ به‌صورت راﻳﮕﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ در ﺣﺎل اﺟﺮاست و همان‌طور ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﻳﺮاﻧﻲ، ﺑﻴﺶ از هر خودروساز دﻳﮕﺮی در جهان ﺧﻮدروی ﮔﺎزﺳﻮز ﺗﻮﻟﻴﺪ کرده‌اند و اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت و منحصربه‌فرد ﺻﻨﻌﺖ سی.ان.جی در اﻳﺮان اﺳﺖ.

مشاور محیط زیست سازمان برنامه و بودجه افزود: تاثیرات ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ می‌تواند در محیط‌زیست و هوای ﺷﻬﺮﻫﺎ به‌سرعت ﻧﻤﻮد پیدا کند، زﻳﺮا سی.ان.جی در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر در دﺳﺘﺮس بوده، عاری از گوگرد، آروماتیک و الفین است و به علت سبک بودن، ذرات معلق که یکی از بزرگترین منشاهای آلودگی در کلان‌شهرهاست را تولید نمی‌کند.

کاهش آلودگی هوا با استفاده از سی.ان.جی

گلزاری تاکید کرد: متولیان خودروهای دوگانه‌سوز، دست‌کم به پنج مزیت اصلی استفاده از گاز طبیعی به‌عنوان سوخت در خودروها اشاره می‌کنند که نخست، گاز طبیعی همه استانداردهای آلایندگی اروپایی و آمریکایی و آژانس (EPA)  را پوشش می‌دهد و از اغلب سوخت‌های موجود پاک‌تر است.

وی ادامه‌داد: گاز به‌عنوان یک سوخت بدون سرب هیچ‌گونه اکسیدهای سولفور یا ذرات معلق تولید نمی‌کند، به‌طور متوسط استفاده از گاز طبیعی به‌عنوان سوخت میزان انتشار آلاینده‌های مختلف را به‌شدت کاهش می‌دهد، همچنین انتشار طبیعی بخار سوخت‌های مایع از سیستم باک خودرو که همواره به‌عنوان یک منبع آلودگی مطرح بوده در خودروهای گازسوز به طور تقریبی صفر است، دلیل این امر نیز ایمنی بالای به‌کار رفته درسیستم این خودروها است که از نشت هرگونه گاز به بیرون جلوگیری می‌کند.

این مدرس دانشگاه تهران، در تشریح مزیت دوم افزودن گازطبیعی به سبد سوخت خود گفت: هرچند بعضی تصور می‌کنند خودروهای گازسوز نا امن هستند، اما تجربه نشان داده خودروهای گازسوز از خودروهای بنزین‌سوز به‌مراتب ایمن‌تر هستند.

وی توضیح‌داد: نسبت هوا به سوخت برای اشتعال گاز طبیعی پنج تا ۱۵ درصد حجمی است، درحالی‌که گاز طبیعی از هوا سبک‌تر است و به‌سرعت پراکنده می‌شود، دمای اشتعال این مخلوط نیز حدود ۷۰۰ درجه سانتی‌گراد در مقابل دمای اشتعال حدود ۴۵۰ درجه سانتی‌گراد بنزین است و گاز طبیعی نسبت به بنزین جرقه قوی‌تری نیز CNG را برای اشتعال نیاز دارد، مخازن بسته به سازنده مخزن دارای ضخامتی حدود یک تا دو سانتی‌متر است و جنس آنها نیز از فولاد، آلومینیم یا فیبر کربن است که همه آنها (در یک تصادف مشابه) نسبت به یک باک بنزین استاندارد ساخته‌شده از یک ورق نازک فولادی، مقاومت بسیار بیشتری دارند.

گلزاری ادامه‌داد: مزیت سوم این است که سوخت گاز طبیعی یک سوخت پاک و عاری از ناخالصی است و در خودروهای پایه گازسوز، هزینه نگهداری و تعمیرات خودرو را کاهش می‌دهد و روغن و شمع‌ها نیاز به تعویض کمتری نیاز دارند.

مشاور محیط زیست سازمان برنامه و بودجه تصریح‌کرد: در مزیت چهارم، تامین گاز طبیعی نسبت به دیگر سوخت‌های اتومبیل برای مصارف آینده تضمین ‌شده است؛ براساس میزان مصرف فعلی، گاز طبیعی برای ۶۵ تا ۷۰ سال آینده با قیمت‌های کنونی تامین ‌شده است که با در نظر گرفتن منابع بازیافتی گاز طبیعی، این تخمین به ۱۷۰ سال نیز می‌رسد، زیرا هرچند گاز طبیعی به‌عنوان یک سوخت فسیلی شناخته می‌شود، اما متان را می‌توان از محصولات کشاورزی، فضولات انسانی و زباله نیز تولید کرد؛ امری که با موفقیت در سوئد و فرانسه انجام‌شده است.

گلزاری در تشریح مزیت پنجم گفت: به‌طور تقریبی در جهان قیمت گاز طبیعی از بنزین ارزان‌تر است، یک مطالعه در سال ۱۹۹۶ نشان داد که قیمت گاز طبیعی در ۱۱کشور از ۱۲ کشور اروپایی، ۱۴-۷۷ درصد کمتر از بنزین و ۱۲-۷۴ درصد کمتر از گازوئیل است. در این کشورها مالیات مربوط به هر سوخت، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت آن است که این امر به دلیل مالیات پایین‌تر گاز طبیعی نسبت به بنزین است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: سوخت‌های ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﮔﺎزوﺋﻴﻞ ﻛﻪ وزن ﻣﺨﺼﻮص آنها ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ۷۵ درﺻﺪ و ۸۴ درﺻﺪ اﺳﺖ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ وزن ﻣﺨﺼﻮص ۵۵ درﺻﺪ و ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ، سوخت‌های سنگین‌تری به‌حساب می‌آیند؛ ﻫﺮ ﭼﻪ مولکول‌های تشکیل‌دهنده ﺳﻮﺧﺖ از هیدروکربن‌های بزرگ‌تری ساخته‌شده ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺮف، اﺣﺘﺮاق ناقص‌تری اﻧﺠﺎم می‌شود و در نتیجه مونوکسید ﻛﺮﺑﻦ و ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎی ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی وارد ﻫﻮا می‌شود.

وی ادامه‌داد: ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺸﺮده ﻳﺎ متان (CH۴) مزایای ﺑﺴﻴﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ دارد. نخست، خوش سوز اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮب به‌عنوان ﻣﺎده خوش‌سوز کننده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ می‌شود، اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارد. دوم، از انجایی که ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ به‌طور ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﻮا ﻣﺨﻠﻮط می‌شود، ﺗﻤﻴﺰﺗﺮ می‌سوزد و دودﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد نمی‌آورد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ بر عمر ﻣﻮﺗﻮر می‌افزاید و ﺑﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﻛﻤﺘﺮی ﻧﻴﺎز دارد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮدرو ﭘﺎﻳﻴﻦ می‌آید. با استفاده از ﺧﻮدروﻫﺎیی ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ CNG می‌توان آﺛﺎر ﻣﺨﺮب گلخانه‌ای CO2 را ٢٠ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داد .

اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی گازسوز

مشاور محیط زیست سازمان برنامه و بودجه اضافه‌کرد: ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻫﻮا سبک‌تر اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ در ﺻﻮرت ﻧﺸﺖ ﮔﺎز از ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﺳﻮﺧﺖ و دﻳﮕﺮ اﺟﺰا به‌سرعت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻟﺎ ﺣﺮﻛﺖ می‌کند. دﻣﺎی اﺷﺘﻌﺎل ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ به‌طور تقریبی دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ می‌شود ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻳﺎ آتش‌سوزی خودروهای ﮔﺎزﺳﻮز به‌شدت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. همچنین ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ نیز در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ باک‌های ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺧﻮدروﻫﺎ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.

گلزاری با بیان اینکه همه مخازن ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﮔﺎز می‌تواند ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺟﺮﻳﺎن بیش ‌از حد ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺮوج ﮔﺎز اقدام کنند، گفت: موارد ذکر شده ﻧﺸﺎن می‌دهد دوگانه‌سوز ﻛﺮدن ﺣﺠﻢ زﻳﺎدی از ﺧﻮدروﻫﺎی ﻧﺎوﮔﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺮدد ﺑﺴﻴﺎری در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ دارﻧﺪ موجب ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر آلاینده‌ها ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺷﺪه و در ﻛﺎﻫﺶ آﻟﺎﻳﻨﺪﮔﻲ و ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان تاثیر ﺷﮕﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﻮن می‌داﻧﻴﻢ ﺗﺮدد در ﺷﻬﺮﻫﺎ به علت ﺗﺮاﻓﻴﻚ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﻛﻨﺪی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد NEDC میزان نشرآلایندگی در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ و ﮔﺎزوﺋﻴﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ می‌یابد و اﻳﻦ اﻧﺘﺸﺎر در ﺧﻮدروﻫﺎی دوگانه‌سوز کارخانه‌ای و ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ در تست‌های انجام‌شده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ایران‌خودرو و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دانشگاه‌ها ثابت‌شده اﺳﺖ.

وی ادامه‌داد: گاز طبیعی را می‌توان به‌طور مستقیم ازطریق یک کمپرسور و برپایه سوخت‌گیری آرام (از پنج دقیقه تا هشت ساعت) یا از طریق مخزن ذخیره، درسه تا پنج (Multiple) چندگانه دقیقه سوخت‌گیری کرد. بسیاری از ایستگاه‌های سوخت‌گیری ترکیبی ازروش‌های سوخت‌گیری سریع و آرام را بسته به نیازهای ناوگان، استفاده می‌کنند.

مدرس دانشگاه تهران تصریح‌کرد: یک مترمکعب گاز فشرده در خودرویی که طراحی موتور آن بر اساس گاز طبیعی انجام‌شده، به‌طور تقریبی معادل یک لیتر بنزین است و همان پیمایش را برای خودرو خواهد داشت و پیمایش کلی یک خودرو در حالت گازسوز به ظرفیت مخزن یا مخازن آن و نیز عملکرد آن بستگی دارد، اما به‌طورمتوسط توان خودروهای دوگانه‌سوز در حالت گاز حدود ۱۰ درصد کمتر از بنزین است، زیرا گاز طبیعی نسبت به سوخت‌های مایع حجم بیشتری را اشغال می‌کند و در نتیجه اکسیژن کمتری نسبت به حالت بنزین سوز وارد موتور می‌شود. البته این مساله فقط برای خودروهای دوگانه‌سوز مطرح است و به دلیل عدد اکتان بالاتر گاز طبیعی، یک موتور پایه گازسوز بازدهی بیشتری نسبت به یک موتور پایه بنزینی دارد. در ضمن هرچقدر موتور بزرگ‌تر و قوی‌تر باشد، این افت توان ناچیزتر خواهد بود.

به گزارش ایرنا، پیش از این وزیر نفت اعلام کرده بود که گاز سوخت ملی ایران است و از همین رو در این مدت نلاش شده تا سهم گاز در سبد سوخت افزایش پیدا کند.

از همین رو گازرسانی به روستاها و صنایع و نیروگاه ها با شتاب دنبال شده است. همچنین با مصوبه شورای اقتصاد قرار است یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودرو عمومی دوگانه سوز شود که بر اساس برآوردها تا ۱۰میلیون مترمکعب به مصرف فعلی سی.ان.جی اضافه می کند.

استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری، تحلیلی وطن آزاد