برچسب زده شده با : اوجی در آواز مکتب اصفهان

اوجی در آواز مکتب اصفهان، بهانه ای برای همدلی

زمانی که در ارتباط با موسیقی ایران قلم می زنیم به نام بزرگمردانی می رسیم که در بنیاد و تار و پود این هنر، بیشترین تاثیر را داشته اما بر حسب نامرادی روزگار آنچنان که باید و شاید نامشان با آوازشان عجین نشده است.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن آزاد