برچسب زده شده با : تقویم تاریخ

امضای قرارداد گلستان میان ایران و روسیه

با امضاي قراردادي بين حاكم گرجستان و امپراتور روسيه، گرجستان تحت نفوذ روسيه قرار گرفت. چون بسياري از ساكنان اين منطقه مسلمان بودند و تبعيت از يك حكومت غيرمسلمان را ننگ ميدانستند به ايران كوچ كردند. افزون براين، برادر حاكم گرجستان كه از اين قرارداد ناراضي بود به دربار فتحعلي شاه آمد و دولت ايران را به جنگ با روسها دعوت كرد.

تولد حکیم ابوالقاسم فردوسی

حكيم ابوالقاسم فردوسي در سال 313 شمسي مصادف با 329 هجري قمري برابر با 940 ميلادي در روستاي«باژ» از ناحيه طابران طوس متولد شد.

ورود اروپاییان به قاره آمریکا

كريستف كلمب (کريستوفر کلمبوس) كه براي يافتن راه دريايي به هند از طريق درياهاي غرب، اروپا را ترك كرده بود 12 اكتبر 1492 (روزي چون امروز در 520 سال پيش) به جزاير آنتيل (نه چندان دور از آبهاي كوبا) رسيد كه سالروز رسيدن او به قاره اي است كه بعدا يك نقشه كش آلماني نام «آمريكا» بر آن نهاد زیرا که امضای امریگو وسپوسی (از همراهان کلمب در سفرهای آخر) در زیر بیشتر مسیر کشتی ها (لاگ) بود.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن آزاد