برچسب زده شده با : سیدرضا طباطبایی

اوجی در آواز مکتب اصفهان، بهانه ای برای همدلی

زمانی که در ارتباط با موسیقی ایران قلم می زنیم به نام بزرگمردانی می رسیم که در بنیاد و تار و پود این هنر، بیشترین تاثیر را داشته اما بر حسب نامرادی روزگار آنچنان که باید و شاید نامشان با آوازشان عجین نشده است.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن آزاد