برچسب زده شده با : شهرام معینی

تامین معیشت با عقب گرد به گذشته

تأمین کالاهای اساسی برای 60 میلیون نفر در قالب کارت‌های الکترونیکی وتحت عنوان کالابرگ از طرح‌هایی است که اخیراً در راستای کمک به گذران معیشت مردم ،توسط کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس تکمیل و برای طرح در صحن به هیئت‌رئیسه ارسال‌شده است.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن آزاد