برچسب زده شده با : محلس

مجلس عنان اداره اقتصاد کشور را به دست بگیرد

عضو انجمن اقتصاددانان کشور می‌گوید: «پرسش اصلی در بحران کنونی این است که دولت تاکنون برای بهبود شرایط کار چه کرده است؟ طبق مستندات 75 درصد جامعه کارگری مستاجر هستند بنابراین چگونه باید تخم مرغ شانه‌ای 45 هزارتومانی و روغن 50 هزارتومانی را خریداری کنند؟ دولت باید به سوءمدیریت خود اقرارکند.»

پایگاه خبری، تحلیلی وطن آزاد