برچسب زده شده با : کمیسیون کشاورزی

درخواست کمیسیون کشاورزی مجلس از رئیس قوه قضائیه

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، از درخواست اعضای این کمیسیون از رئیس قوه قضائیه مبنی بر ورود به مشکلات ایجاد شده در حوزه تنظیم بازار در زمینه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.

پایگاه خبری، تحلیلی وطن آزاد